Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
Shumëkëmbëshi
ਕੰਨਖਜੂਰਾ
Dorëza
ਦਸਤਾਨੇ
Zilja
ਘੰਟੀ