Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
ndër njëri-tjetrin
Ata ndajnë punën ndër njëri-tjetrin.
మధ్యలో
వారు మధ్యలో పనులు తీసుకోవడంతో పనులు తీసుకుంటారు.
por
Shtëpia është e vogël por romantike.
కాని
ఇల్లు చిన్నది కాని రోమాంటిక్.
përpara
Lideri shkon gjithmonë përpara.
ముందు
నాయకుడు ఎలాంటి సమయంలోనైనా ముందు వెళ్తాడు.