Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
inteligjent
një nxënës inteligjent
తేలివైన
తేలివైన విద్యార్థి
gjeografik
vendndodhja gjeografike
భౌగోళిక
భౌగోళిక స్థితి
mikpritës
ndihma mikpritëse
అతిధి స్వీకారపరుడైన
అతిధి స్వీకారపరుడు చేసే సహాయం