© Subbotina | Dreamstime.com

Lär dig alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lär dig att läsa och uttala utländska alfabet online. Mer än 40 alfabet finns tillgängliga hos oss.

Alfabet är viktigt att lära sig om du vill läsa och skriva på det språk du lär dig. De ger användbar information om ljudet av bokstäver på språk och hjälper dig att låta mer naturlig när du talar. Scrolla ner och välj bland över 40 alfabet för att börja lära dig nu.

sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
a, [ɑ]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
be, [b]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ce, [dʒ]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
çe, [ʧ]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
de, [d]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
e, [ɛ]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
fe, [f]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ge, [g]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
yumuşak ge, [:]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
he, [h]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ı, [ɨ]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
i, [i]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
je, [ʒ]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ke, [k]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
le, [l]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
me, [m]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ne, [n]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
o, [ɔ]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ö, [œ]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
pe, [p]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
re, [r]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
se, [s]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
şe, [ʃ]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
te, [t]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
u, [u]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ü, [y]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ve, [v]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ye, [j]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ze, [z]