Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
arrogant
den arroganta mannen
kibirli
kibirli bir adam
brittisk
den brittiska flaggan
İngiliz
İngiliz bayrağı
stabil
en stabil balans
stabil
stabil bir denge