விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
வடிவம்
கலைஞர் ஒரு பாத்திரத்தை வடிவமைக்கிறார்.
आकार देना
कलाकार एक पात्र का आकार देता है।
கட்டி
நாயை வெளியில் கட்டி வைக்க வேண்டும்!
बाँध देना
आपको बाहर कुत्ते को बाँध देना होगा!
மேலே வா
அவள் படிக்கட்டுகளில் ஏறி வருகிறாள்.
ऊपर आना
वह सीढ़ियों पर ऊपर आ रही है।