விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
அர்ஜெண்டைனாவின்
அர்ஜெண்டைனா டாங்கோ
अर्जेंटीनी
अर्जेंटीनी टैंगो
நோர்வேஜியன்
நோர்வேஜியன் கொடி
नॉर्वेजियन
नॉर्वेजियन ध्वज
ஏழை
ஒரு ஏழை மனிதன்
गरीब
एक गरीब आदमी