50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


08/09/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.คุณต้องรอ täytyy odottaa.  
2.อีกครั้งvielä kerran /  
3.ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากTässä on liian monta työtöntä.  
4.ขับไปส่งผม/ดิฉันตามที่อยู่นี้ครับ/ค่ะAjakaa minut osoitteeseen.  
5.ผม/ดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผม/ดิฉันTämä taitaa minun paikkani.  
6.เมืองหลวงใหญ่และเสียงดัง ovat suuria ja meluisia.  
7.กรุณาชี้ให้ดูบนแผนที่ด้วยครับ/ค่ะNäyttäisittekö sen kartalta.  
8.เตรียมตัวเดินทาง matkaan  
9.บนเทือกเขา  
10.ไปส่งไปรษณีย์ postiin  
11.ส่งให้แพทย์ lääkäri  
12.ชนะเจ็ดต่อห้าvoittaa viisi  
13.พัสดุหนักเท่าไร painava paketti on?  
14.เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม kuukausi on toukokuu.  
15.แม่