50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
ขั้นพื้นฐาน:


06/27/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
ไปที่แบบทดสอบ:

0/15

คลิกที่คำ
1.ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับ/คะ mykje er gebyret?  
2.นอนนิ่งå roleg  
3.ขอใบเสร็จด้วยได้ไหมครับ/ค่ะKan få rekninga?  
4.จากซ้ายไปขวาfrå venstre høgre  
5.วันนี้ผม/ดิฉันไม่ทำงานI dag eg ikkje.  
6.ขั้นรถå setje seg i bilen  
7.ความคิดของผม/ดิฉันetter mi  
8.ที่สวนสัตว์I  
9.มองดูนาฬิกาซิมันกี่โมงแล้ว!Sjå kva klokka er!  
10.น้อยลงเรื่อยๆmindre mindre  
11.ลอนดอนเป็นเมืองหลวง er ein hovudstad.  
12.ปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนKor er bensinstasjon?  
13.45[สี่สิบห้า]45 [ ]  
14.ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนVåren, ,  
15.สำหรับขายtil