เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
ไม่มีที่ไป
เขาไม่มีที่เรียกว่าบ้าน
ingenstader
Han har ingenstader å kalle heim.
ด้วยกัน
ทั้งสองชอบเล่นด้วยกัน
saman
Dei to likar å leike saman.
ออกไป
พวกเขาต้องการขับรถออกจากเมืองไปทางธรรมชาติ
ut
Dei vil køyre ut av byen og inn i naturen.