เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
d̂wy kạn
thậng s̄xng chxb lèn d̂wy kạn
hamkke
du salam-eun hamkke nolgileul joh-ahabnida.
k̄ĥām kạn
k̄heā yụ̄n k̄ĥām kạn
maj-eunpyeon-e
geudeul-eun seolo maj-eunpyeon-e seo issseubnida.
thāng thiṣ̄ tı̂
xæntār̒ktikā xyū̀ thāng thiṣ̄ tı̂ k̄hxng reā
namjjog-eulo
namgeug-eun uli namjjog-e issseubnida.