ጸወታታት Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ኣደማምጻኡ ተማሃር

ስነ-ቓላትካ ብሓድሽ ቋንቋ እናሓየልካ ዝኽርኻ ንምስልጣን ’መዘክር ጸወታና’ ፈትን። ኣብ ሓንቲ ካርድ ጠዊቕካ ምግልባጥ ጥራይ እዩ፣ ድሕሪኡ ብዝተኻእለ መጠን ካብተን ዝተረፋ ካርድታት ዝሰማማዕ ጽምዲኡ ብውሑድ ፈተነታት ክትረኽቦ ፈትን።

0

0

Memo Game

de klok
de klok
 
ካብ ረሲቨር ወይ ፕሮጀክተር ተቀቢሉ ስእሊ ዘርኢ መሳርሒ:መጋረጃ
ካብ ረሲቨር ወይ ፕሮጀክተር ተቀቢሉ ስእሊ ዘርኢ መሳርሒ:መጋረጃ
 
ሰዓት
ሰዓት
 
ስልኪ
ስልኪ
 
ኣድራሻ ፖስታ (ዚፕ)
ኣድራሻ ፖስታ (ዚፕ)
 
het beeldscherm
het beeldscherm
 
መላገቢ ናይ ማዕጾ
መላገቢ ናይ ማዕጾ
 
de draad
de draad
 
ደም
ደም
 
de voetballer
de voetballer
 
de postcode
de postcode
 
de videocamera
de videocamera
 
het scharnier
het scharnier
 
de spinazie
de spinazie
 
het bloed
het bloed
 
ቪድዮ መቅድሒ
ቪድዮ መቅድሒ
 
ተጻዋታይ ኩዕሶ
ተጻዋታይ ኩዕሶ
 
ቁስጣ
ቁስጣ
 
50l-card-blank
de klok de klok
50l-card-blank
ካብ ረሲቨር ወይ ፕሮጀክተር ተቀቢሉ ስእሊ ዘርኢ መሳርሒ:መጋረጃ ካብ ረሲቨር ወይ ፕሮጀክተር ተቀቢሉ ስእሊ ዘርኢ መሳርሒ:መጋረጃ
50l-card-blank
ሰዓት ሰዓት
50l-card-blank
ስልኪ ስልኪ
50l-card-blank
ኣድራሻ ፖስታ (ዚፕ) ኣድራሻ ፖስታ (ዚፕ)
50l-card-blank
het beeldscherm het beeldscherm
50l-card-blank
መላገቢ ናይ ማዕጾ መላገቢ ናይ ማዕጾ
50l-card-blank
de draad de draad
50l-card-blank
ደም ደም
50l-card-blank
de voetballer de voetballer
50l-card-blank
de postcode de postcode
50l-card-blank
de videocamera de videocamera
50l-card-blank
het scharnier het scharnier
50l-card-blank
de spinazie de spinazie
50l-card-blank
het bloed het bloed
50l-card-blank
ቪድዮ መቅድሒ ቪድዮ መቅድሒ
50l-card-blank
ተጻዋታይ ኩዕሶ ተጻዋታይ ኩዕሶ
50l-card-blank
ቁስጣ ቁስጣ