ፈተና 1ዕለት:
ኣብ ፈተና ዘሕለፎ ግዜ፤:
Score:


Mon Apr 15, 2024

0/10

ኣብ ሓንቲ ቃል ጠውቕ
1. ኣነን/ ንስኻን
ik jij   See hint
2. ሓደ፣ ክልተ፣ ሰለስተ
een, , drie   See hint
3. እቲ ቆልዓ ካካዎን ጽማቝ-ቱፋሕን ይፈቱ።
Het kind van chocolademelk en appelsap.   See hint
4. እቲ ኣቕሑ -ምግቢ ርሳሕ እዩ።
De afwas vuil.   See hint
5. ናብ ማዕርፎ-ነፈርቲ ክኸይድ ደልየ።
Ik wil naar de luchthaven.   See hint
6. ስጋ ሓሰማ ትፈቱ ዲኻ?
Houd je varkensvlees?   See hint
7. ቡስ ስቴሽን ኣበይ ኣሎ?
Waar is bushalte?   See hint
8. እቲ ግምቢ ኣበይ ድዩ?
Waar is kasteel?   See hint
9. ክሬም ናይ ጸሓይ ተማላእ።
Neem mee.   See hint
10. ምዀዓቲ ማሽንን መፍትሕን የድልየኒ ኣሎ።
heb een boormachine en een schroevendraaier nodig.   See hint