ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
zɪrəˈʔaj
tɪmɪħɾɪtɪ zɪrəˈʔaj
verschrikkelijk
de verschrikkelijke rekenoefening
zaysärəḥ
zaysärəḥ brəhän ʔabro
inefficiënt
de inefficiënte gloeilamp
bərnēḳa
bərnēḳa ʕäḳa läbəs
horizontaal
de horizontale kapstok