ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
እስከ ሎሚ
እስከ ሎሚ ክልቲ ኣይወድስን።
tot nu toe
Tot nu toe is ze niet gevallen.
ሎሚ
ሎሚ፡ በዚ ምኒዩ ኣብ ረስቶራንት ይርከብ!
vandaag
Vandaag is dit menu beschikbaar in het restaurant.
ኣብ ፊታቱ
ኣብ ፊታቱ እንዳ ወንድም ክልተት ክሳብ እያ።
van tevoren
Van tevoren leek ze op een jongen.