ብ 50languages.com ስነ-ቓላት ተማሃሩ።
ቋንቋ መበቆልኩም ተጠቂምኩም ተማሃሩ!ስነ-ቓላተይ ንምምሕያሽ ከመይ ጌረ እየ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ጸወታታት ክጥቀም ዝኽእል?

ቋንቋ መማር ፖድካስትን የምንጠቀምባቸውን መልኩ እዚአምን ኢና ብዘይዘይ ናይ ገራሚት ክንሕብር ይህበልና። እዞም ፖድካስትን ሓበሬታ ጽሑፍን ኢዩ፣ ዝሃለወ ገራሚት ብዙሕ ምስርሒ ክምጣ። ከመይ‘ዞ ዘሎ ኮነ ብዙሕ ግዜ ምስትርኣዩ፣ ሓበሬታ ብምጥራግ ዘይዝበል ምስትርሂ ክትምህር። ሓበሬታ እዞም ትክልቲ ቋንቋ እንተኾነ ብዝሃለወ ትግራይቲ ክትስማ። ከመይ‘ዞ ዘሎ ፖድካስትን ብምምራጽ፣ ገራሚቲኻ ክትሓሳብ ትኽእል። ኣብ ኣይነት ገራሚቲ ግራምራት ንምቕርባ ክትኽእል ንሕግምን ክትሓብቅ ትኽእል። እዚ ከመይ‘ዞ ዘሎ ኣብቲ ፖድካስትን ዝሓለወ ሃገራዊ ልሳን ኣብቲ ናይ ምምራጽ ኣስፋላጊ ብዝሃለወ የኣምርካ። ናትካ ገራሚት ብዘሎ ቋንቋ ክትረኽብ ከምትኽእል ኣለኻ። እዚ ከመይ‘ዞ ዘሎ የኣምርካ ምሳኻ ንገራሚት ኢዩ። ንምሕግዝነት ገራሚቲ እዞም ፖድካስትን ብዘይዘይ ክትጠቀመን ከምትኽእል፣ ምውዳእ ደቂቕካ ምስ ገራሚት ኣብ ዓለምለላዊ ምኽንያት ክትውነካ ክኽእል ኢያ። ኣብ ምዃኑ ኣብቲ ቋንቋ ዘይወድቦ ምስርሒ እዚ ፖድካስትን እንተጠቀምኩ፣ ገራሚቲ ኣብ ኣረፋል ግዜ ክትውነካ ትኽእል። ሓበሬታን ናትካ ገራሚት እዞም ፖድካስትን ብቀጺሉ ክትጠቀም ክትኽእል ይገብር። ባይታ ቋንቋ ከመይ‘ዞ ዘሎ ፖድካስትን ኣብ ባዕዳታትና ብምጠቀመን ምስርሒናን ክንሕግዝ፣ ገራሚቲ ክትውነካ ትኽእል። እዚ ተኽእሎ ክንሕግዘ በዚሓለወ ቋንቋ ክንረኽብ ክኽእል ኢያ። ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ቋንቋ ምስትርሒ ትንሳኤን ሓደጋ ክትሓስብ ትኽእል። እቲ ፖድካስትን ክትጠቀመን ክንህብር እዩ ኣብቲ ቋንቋ ገራሚቲ ዘለዎ ምልክታትን ክንቕርብ እዩ።