ብ 50languages.com ስነ-ቓላት ተማሃሩ።
ቋንቋ መበቆልኩም ተጠቂምኩም ተማሃሩ!ብኢንተርነት ብዝወሃብ ኮርሳት ወይ ትምህርቲ ብኸመይ ክእለት ቋንቋይ ከማሓይሽ ይኽእል?

ቃላቶችን ለመታወቅ በትክክል ለማስተማር በተለይ ለሚያስፈልገው ምልከታዎች ብዙ ዘመን እንዳይውስድ የሚጠቅሙ ቅርጸቶች አሉ፡፡ ማክበር ማክበር የምንልበትባቸውን ቃላቶች በአንድ ጊዜ ማስተማር አግባብ ነው፡፡ በዚህ ሁኔታ ቅርጸቱን በቀላል ማግኘት ይቻላል፡፡ ቃላቶችን ለማስታወስ በትክክል ከመማር ውስጥ ለመስማት የሚጠቅሙ መሳሪያዎች ብዙ የሚገኙ ናቸው፡፡ ማክበር ማክበር የምንልበትባቸውን ቃላቶችን በተለይ ተንተን መነሳሳት ይረዳል፡፡ በዚህ ሁኔታ ቅርጸቱን በቀላል ማግኘት ይቻላል፡፡ ቃላቶችን በቀጥታ ማስታወስ እንዴት እንደሚቻል ለማወቅ ይጠቅማል፡፡ በዚህ ዘዴ የተለያዩ ቅርጸቶችን ማስታወስ ይቻላል፡፡ ቃላቶችን በትክክል ማስተማር እንዴት እንደሚቻል ለማወቅ ይጠቅማል፡፡ በዚህ ዘዴ የተለያዩ ቅርጸቶችን ማስታወስ ይቻላል፡፡ ቃላቶችን በትክክል ማስተማር እንዴት እንደሚቻል ለማወቅ ይጠቅማል፡፡ በዚህ ዘዴ የተለያዩ ቅርጸቶችን ማስታወስ ይቻላል፡፡ በየቀኑ በተደጋጋሚ ቃላቶችን ማስታወስ ለማዳበር ይጠቅማል፡፡ በቀጥታ ላይ ቃላቶችን መነሳሳት እንዴት እንደሚቻል ማወቅ ይጠቅማል፡፡