ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ምዝማት
ገንዘባ ክዘምታ ይደሊ።
rane
Han vil rane pengene hennes.
ምፍታሽ
እቲ ዱቄት ሽኮር ኣብ ልዕሊ እቲ ኬክ ይሽፈን።
sikte
Melisen siktes på kaken.
ምፍታሕ ዕጥቂ
ንሓደ ጓንጓ ብሽጉጥ ብኸምዚ ኢኻ ትፈትሖ።
avvæpne
Slik avvæpner du en gangster med en pistol.