Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
rein
malinis na tubig
чистая
чистая вода
una
ang unang mga bulaklak ng tagsibol
первый
первые весенние цветы
hindi malinaw
hindi malinaw na hangin
непрозрачный
непрозрачный воздух