Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
maaaring gamitin
maaaring gamiting itlog
használható
használható tojások
parisukat
mga parisukat na frame
négyzetes
négyzetes keret
simetrikal
ang simetrikal na pagkakaayos
szimmetrikus
a szimmetrikus elrendezés