Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
schick
ang magarang damit
schick
das schicke Kleid
abandonado
ang abandonadong Teddy bear
verlassen
der verlassene Teddybär
may takdang panahon
ang oras ng pagparada na may takdang panahon
befristet
die befristete Parkzeit