Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
makabuluhan
ang makabuluhang pagkabasag
अर्थपूर्ण
अर्थपूर्ण तोड़ना
balakubak
ang daan na balakubak
असमतल
एक असमतल रास्ता
kilometro-ang-haba
ang mahabang dalampasigan
किलोमीटर लंबा
किलोमीटर लंबा समुद्र तट