Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
walang-personalidad
walang-personalidad na mga plaka ng mailbox
ไม่เป็นส่วนตัว
ป้ายกล่องจดหมายที่ไม่เป็นส่วนตัว
Nakakatakot
ang nakakatakot na pating
น่ากลัว
ฉลามที่น่ากลัว
madaling masaktan
ang damdaming madaling masaktan
ที่เจ็บแผล
ใจที่เจ็บแผล