Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
labag sa kalooban
ang labag sa kaloobang pagkakatali
غير طوعي
الربط غير الطوعي
bawat oras
ang palitan ng bantay bawat oras
بالساعة
تغيير الحرس بالساعة
bastos
ang bastos na pag-uugali
وقح
السلوك الوقح