თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
თანხმობაა
მეზობლებს არ შეუძლიათ თანხმობაა ფერზე.
magkasundo
Hindi magkasundo ang mga kapitbahay sa kulay.
შესვლა
მე შევიყვანე შეხვედრა ჩემს კალენდარში.
enter
Inilagay ko na ang appointment sa aking kalendaryo.
იქცევა
ტრაფიკში სწორად უნდა მოიქცეთ.
umasta
Dapat kang umasta ng tama sa trapiko.