Mga laro

Bilang ng mga larawan : 2 Bilang ng mga pagpipilian : 3 Oras sa segundo : 6 Mga wikang ipinapakita : Ipakita ang parehong wika

0

0

Isaulo ang mga larawan!
Anong nawawala?
halimbawa
Paano mo gusto ang kulay na ito, halimbawa?
por exemplo
Como você gosta dessa cor, por exemplo?
pinakamarami
Dito, pinapayagan kang magmaneho ng pinakamarami 50.
no máximo
Aqui você só pode dirigir no máximo 50.
sa labas ng karaniwan
Siya ay nagmamaneho sa labas ng karaniwan sa pamamagitan ng snow.
fora do caminho
Ele dirige fora do caminho comum através da neve.