Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
kesin
kesin bir atış
precis
o aruncare precisă
yakın
yakın dişi aslan
aproape
leoaica aproape
uslu
uslu çocuklar
cuminte
copii cuminți