Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
kaba
kaba ağaç kabuğu
широкий
шершава кора дерева
önemsiz
önemsiz arıza
неважливий
неважливий дефект
ucuz
ucuz nesneler
доступний
доступні об‘єкти