Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
uygun
uygun olmayan giyim
přiměřený
nepřiměřené oblečení
çatlak
çatlak düşünce
bláznivý
bláznivá myšlenka
az
az yemek
málo
málo jídla