Oyunlar

Resim sayısı : 2 Seçenek sayısı : 3 Saniye cinsinden süre : 6 Görüntülenen diller : Her iki dili de göster

0

0

Görüntüleri ezberleyin!
Ne eksik?
mükemmel
mükemmel bir sonuç
برجسته
نتیجه برجسته
bol
bol kahvaltı
فراوان
صبحانه‌ی فراوان
insani
insanı bir tepki
انسانی
واکنش انسانی