Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

career
career
 
mashed potatoes
mashed potatoes
 
frisbee
frisbee
 
newspaper
newspaper
 
বান
বান
 
পেশা
পেশা
 
সংবাদপত্র
সংবাদপত্র
 
ফ্রিসবি
ফ্রিসবি
 
bun
bun
 
uncle
uncle
 
চাচা
চাচা
 
buffalo
buffalo
 
telephone
telephone
 
typewriter
typewriter
 
টাইপরাইটার
টাইপরাইটার
 
আলুর ভর্তা
আলুর ভর্তা
 
টেলিফোন
টেলিফোন
 
মোষ
মোষ
 
50l-card-blank
career career
50l-card-blank
mashed potatoes mashed potatoes
50l-card-blank
frisbee frisbee
50l-card-blank
newspaper newspaper
50l-card-blank
বান বান
50l-card-blank
পেশা পেশা
50l-card-blank
সংবাদপত্র সংবাদপত্র
50l-card-blank
ফ্রিসবি ফ্রিসবি
50l-card-blank
bun bun
50l-card-blank
uncle uncle
50l-card-blank
চাচা চাচা
50l-card-blank
buffalo buffalo
50l-card-blank
telephone telephone
50l-card-blank
typewriter typewriter
50l-card-blank
টাইপরাইটার টাইপরাইটার
50l-card-blank
আলুর ভর্তা আলুর ভর্তা
50l-card-blank
টেলিফোন টেলিফোন
50l-card-blank
মোষ মোষ