Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
vàng
ngôi chùa vàng
সোনালী
সোনালী প্যাগোডা
cảm xúc
bức ảnh cảm xúc
সেন্টিমেন্টাল
সেন্টিমেন্টাল ফটো
tỉnh táo
phụ nữ tỉnh táo
জাগরণ
জাগরণ মহিলা