Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
tại sao
Trẻ em muốn biết tại sao mọi thứ lại như vậy.
কেন
শিশুরা জানতে চায় কেন সবকিছু এমন।
vào buổi trưa
Anh ấy ngủ vài phút tại văn phòng vào buổi trưa.
দুপুরে
তিনি দুপুরে অফিসে কিছু মিনিট ঘুমিয়ে।
từng bước
Công ty khởi nghiệp của chúng tôi muốn mở rộng từng bước.
ধীরে ধীরে
আমাদের স্টার্টআপ ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে চায়।