Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

junkyard
junkyard
 
pistol
pistol
 
το καθαριστικό
το καθαριστικό
 
ο μύλος του καφέ
ο μύλος του καφέ
 
cleaning agent
cleaning agent
 
newspaper stand
newspaper stand
 
ο πάγκος
ο πάγκος
 
το περίπτερο εφημερίδων
το περίπτερο εφημερίδων
 
coffee mill
coffee mill
 
counter
counter
 
το πιστόλι
το πιστόλι
 
η ιστοσελίδα
η ιστοσελίδα
 
cooler
cooler
 
το νεκροταφείο αυτοκινήτων
το νεκροταφείο αυτοκινήτων
 
stroller
stroller
 
ο ανεμιστήρας
ο ανεμιστήρας
 
web page
web page
 
το βρεφικό καρότσι
το βρεφικό καρότσι
 
50l-card-blank
junkyard junkyard
50l-card-blank
pistol pistol
50l-card-blank
το καθαριστικό το καθαριστικό
50l-card-blank
ο μύλος του καφέ ο μύλος του καφέ
50l-card-blank
cleaning agent cleaning agent
50l-card-blank
newspaper stand newspaper stand
50l-card-blank
ο πάγκος ο πάγκος
50l-card-blank
το περίπτερο εφημερίδων το περίπτερο εφημερίδων
50l-card-blank
coffee mill coffee mill
50l-card-blank
counter counter
50l-card-blank
το πιστόλι το πιστόλι
50l-card-blank
η ιστοσελίδα η ιστοσελίδα
50l-card-blank
cooler cooler
50l-card-blank
το νεκροταφείο αυτοκινήτων το νεκροταφείο αυτοκινήτων
50l-card-blank
stroller stroller
50l-card-blank
ο ανεμιστήρας ο ανεμιστήρας
50l-card-blank
web page web page
50l-card-blank
το βρεφικό καρότσι το βρεφικό καρότσι