Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
yếu đuối
người đàn ông yếu đuối
άνευ δυνάμεων
ο άνδρας χωρίς δυνάμεις
quan liêu
những cảnh sát quan liêu
αυταρχικός
οι αυταρχικοί αστυνομικοί
nâu
bức tường gỗ màu nâu
καφέ
ένα καφέ ξύλινο τοίχο