Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

sự giàu có
sự giàu có
 
smartphone
smartphone
 
thu nhỏ lại
thu nhỏ lại
 
cucumber
cucumber
 
con cừu non
con cừu non
 
nhà ga
nhà ga
 
hat
hat
 
điện thoại thông minh
điện thoại thông minh
 
coast
coast
 
injury
injury
 
station
station
 
cái mũ
cái mũ
 
quả dưa chuột
quả dưa chuột
 
lamb
lamb
 
wealth
wealth
 
chấn thương
chấn thương
 
miniature
miniature
 
bờ biển
bờ biển
 
sự giàu có sự giàu có
smartphone smartphone
thu nhỏ lại thu nhỏ lại
cucumber cucumber
con cừu non con cừu non
nhà ga nhà ga
hat hat
điện thoại thông minh điện thoại thông minh
coast coast
injury injury
station station
cái mũ cái mũ
quả dưa chuột quả dưa chuột
lamb lamb
wealth wealth
chấn thương chấn thương
miniature miniature
bờ biển bờ biển