Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

membership
membership
 
triangle
triangle
 
sharpener
sharpener
 
triangle
triangle
 
carving
carving
 
mood
mood
 
spinning wheel
spinning wheel
 
table
table
 
mood
mood
 
spinning wheel
spinning wheel
 
table
table
 
child seat
child seat
 
flute
flute
 
membership
membership
 
flute
flute
 
child seat
child seat
 
carving
carving
 
sharpener
sharpener
 
50l-card-blank
membership membership
50l-card-blank
triangle triangle
50l-card-blank
sharpener sharpener
50l-card-blank
triangle triangle
50l-card-blank
carving carving
50l-card-blank
mood mood
50l-card-blank
spinning wheel spinning wheel
50l-card-blank
table table
50l-card-blank
mood mood
50l-card-blank
spinning wheel spinning wheel
50l-card-blank
table table
50l-card-blank
child seat child seat
50l-card-blank
flute flute
50l-card-blank
membership membership
50l-card-blank
flute flute
50l-card-blank
child seat child seat
50l-card-blank
carving carving
50l-card-blank
sharpener sharpener