Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

la mumio
la mumio
 
la vizaĝa masko
la vizaĝa masko
 
la metala skatolo
la metala skatolo
 
mummy
mummy
 
metal
metal
 
pitchfork
pitchfork
 
face mask
face mask
 
la metalo
la metalo
 
la fianĉo
la fianĉo
 
la krano
la krano
 
la flago
la flago
 
pennant
pennant
 
faucet
faucet
 
la tulipo
la tulipo
 
la forkego
la forkego
 
metal box
metal box
 
tulip
tulip
 
groom
groom
 
50l-card-blank
la mumio la mumio
50l-card-blank
la vizaĝa masko la vizaĝa masko
50l-card-blank
la metala skatolo la metala skatolo
50l-card-blank
mummy mummy
50l-card-blank
metal metal
50l-card-blank
pitchfork pitchfork
50l-card-blank
face mask face mask
50l-card-blank
la metalo la metalo
50l-card-blank
la fianĉo la fianĉo
50l-card-blank
la krano la krano
50l-card-blank
la flago la flago
50l-card-blank
pennant pennant
50l-card-blank
faucet faucet
50l-card-blank
la tulipo la tulipo
50l-card-blank
la forkego la forkego
50l-card-blank
metal box metal box
50l-card-blank
tulip tulip
50l-card-blank
groom groom