Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
thanh thiếu niên
cặp đôi thanh thiếu niên
juna
la juna paro
bất lực
người không có khả năng tự vệ
sendefenda
sendefenda persono
Cuba
thủ đô Cuba
kuba
la kuba ĉefurbo