Các con số

Hầu hết các ngôn ngữ đều có hệ thống số và những hệ thống này có thể thay đổi khá nhiều. Cuộn xuống để khám phá và tìm hiểu các hệ thống số thú vị từ khắp nơi trên thế giới.

Bấm vào một số

number container
1
[unu]

[Một]
+number container
2
[du]

[Hai]
+number container
3
[tri]

[Ba]
+number container
4
[kvar]

[Bốn]
+number container
5
[kvin]

[Năm]
+number container
6
[ses]

[Sáu]
+number container
7
[sep]

[Bảy]
+number container
8
[ok]

[Tám]
+number container
9
[naŭ]

[Chín]
+number container
10
[dek]

[Mười]
+