Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

blueberry
blueberry
 
meja setrika
meja setrika
 
naik kereta api
naik kereta api
 
jaket tebal
jaket tebal
 
bottle opener
bottle opener
 
train ride
train ride
 
gangster
gangster
 
persik
persik
 
blueberry
blueberry
 
air conditioner
air conditioner
 
bandit
bandit
 
pembuka botol
pembuka botol
 
peach
peach
 
reflection
reflection
 
ac
ac
 
anorak
anorak
 
ironing board
ironing board
 
pantulan
pantulan
 
50l-card-blank
blueberry blueberry
50l-card-blank
meja setrika meja setrika
50l-card-blank
naik kereta api naik kereta api
50l-card-blank
jaket tebal jaket tebal
50l-card-blank
bottle opener bottle opener
50l-card-blank
train ride train ride
50l-card-blank
gangster gangster
50l-card-blank
persik persik
50l-card-blank
blueberry blueberry
50l-card-blank
air conditioner air conditioner
50l-card-blank
bandit bandit
50l-card-blank
pembuka botol pembuka botol
50l-card-blank
peach peach
50l-card-blank
reflection reflection
50l-card-blank
ac ac
50l-card-blank
anorak anorak
50l-card-blank
ironing board ironing board
50l-card-blank
pantulan pantulan