Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

pirate
pirate
 
wheel
wheel
 
handstand
handstand
 
special offer
special offer
 
kendi
kendi
 
berdiri dengan tangan
berdiri dengan tangan
 
kaset
kaset
 
mosaik
mosaik
 
pitcher
pitcher
 
bajak laut
bajak laut
 
roda
roda
 
cassette
cassette
 
pertarungan
pertarungan
 
keluarga besar
keluarga besar
 
fight
fight
 
penawaran khusus
penawaran khusus
 
mosaic
mosaic
 
extended family
extended family
 
50l-card-blank
pirate pirate
50l-card-blank
wheel wheel
50l-card-blank
handstand handstand
50l-card-blank
special offer special offer
50l-card-blank
kendi kendi
50l-card-blank
berdiri dengan tangan berdiri dengan tangan
50l-card-blank
kaset kaset
50l-card-blank
mosaik mosaik
50l-card-blank
pitcher pitcher
50l-card-blank
bajak laut bajak laut
50l-card-blank
roda roda
50l-card-blank
cassette cassette
50l-card-blank
pertarungan pertarungan
50l-card-blank
keluarga besar keluarga besar
50l-card-blank
fight fight
50l-card-blank
penawaran khusus penawaran khusus
50l-card-blank
mosaic mosaic
50l-card-blank
extended family extended family