Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
trả lời
Cô ấy luôn trả lời trước tiên.
menjawab
Dia selalu menjawab pertama kali.
chiến đấu
Đội cứu hỏa chiến đấu với đám cháy từ trên không.
memerangi
Departemen pemadam kebakaran memerangi api dari udara.
buộc
Con thuyền được buộc bằng dây thừng.
ikat
Perahu diikat dengan tali.