Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
về nhà
Người lính muốn về nhà với gia đình mình.
pulang
Tentara itu ingin pulang ke keluarganya.
kỳ lạ
Kỳ lạ thay, họ yêu nhau.
anehnya
Anehnya, mereka saling mencintai.
sớm
Cô ấy có thể về nhà sớm.
segera
Dia bisa pulang segera.