Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

coffin
coffin
 
ფრესკა
ფრესკა
 
bolt
bolt
 
ილუზია
ილუზია
 
stretching
stretching
 
illusion
illusion
 
ჩიტი
ჩიტი
 
კუბო
კუბო
 
bird
bird
 
არქიტექტორი
არქიტექტორი
 
გაჭიმვა
გაჭიმვა
 
შტატივი
შტატივი
 
tripod
tripod
 
mural
mural
 
march
march
 
architect
architect
 
ჭანჭიკი
ჭანჭიკი
 
მარში
მარში
 
50l-card-blank
coffin coffin
50l-card-blank
ფრესკა ფრესკა
50l-card-blank
bolt bolt
50l-card-blank
ილუზია ილუზია
50l-card-blank
stretching stretching
50l-card-blank
illusion illusion
50l-card-blank
ჩიტი ჩიტი
50l-card-blank
კუბო კუბო
50l-card-blank
bird bird
50l-card-blank
არქიტექტორი არქიტექტორი
50l-card-blank
გაჭიმვა გაჭიმვა
50l-card-blank
შტატივი შტატივი
50l-card-blank
tripod tripod
50l-card-blank
mural mural
50l-card-blank
march march
50l-card-blank
architect architect
50l-card-blank
ჭანჭიკი ჭანჭიკი
50l-card-blank
მარში მარში