Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
giống nhau
Những người này khác nhau, nhưng đều lạc quan giống nhau!
იგივე
ეს ხალხი განსხვავებულია, მაგრამ იგივე ოპტიმისტურია!
ở nhà
Đẹp nhất là khi ở nhà!
სახლში
სახლში ყველაზე ლამაზია!
về phía bắc
Chúng ta lái xe về phía bắc tới Bắc Cực.
ჩრდილოეთში
ჩვენ მივედით ჩრდილოეთში, ჩრდილოეთის მიმართულებით.