Các con số

Hầu hết các ngôn ngữ đều có hệ thống số và những hệ thống này có thể thay đổi khá nhiều. Cuộn xuống để khám phá và tìm hiểu các hệ thống số thú vị từ khắp nơi trên thế giới.

Bấm vào một số

number container
1
[ერთი]

[erti]
[Một]
+number container
2
[ორი]

[ori]
[Hai]
+number container
3
[სამი]

[sami]
[Ba]
+number container
4
[ოთხი]

[otkhi]
[Bốn]
+number container
5
[ხუთი]

[khuti]
[Năm]
+number container
6
[ექვსი]

[ekvsi]
[Sáu]
+number container
7
[შვიდი]

[shvidi]
[Bảy]
+number container
8
[რვა]

[rva]
[Tám]
+number container
9
[ცხრა]

[tskhra]
[Chín]
+number container
10
[ათი]

[ati]
[Mười]
+