Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

конверт
конверт
 
зритель
зритель
 
kiện cỏ khô
kiện cỏ khô
 
rễ (cây)
rễ (cây)
 
khán giả
khán giả
 
tiếp tân (tiệc chiêu đãi)
tiếp tân (tiệc chiêu đãi)
 
лошадка-качалка
лошадка-качалка
 
церемония / приём
церемония / приём
 
cái cúc áo
cái cúc áo
 
quả lê gai
quả lê gai
 
văn bản
văn bản
 
тюки сена
тюки сена
 
phong bì
phong bì
 
корень
корень
 
текст
текст
 
пуговица
пуговица
 
плод опунции
плод опунции
 
ngựa bập bênh
ngựa bập bênh
 
50l-card-blank
конверт конверт
50l-card-blank
зритель зритель
50l-card-blank
kiện cỏ khô kiện cỏ khô
50l-card-blank
rễ (cây) rễ (cây)
50l-card-blank
khán giả khán giả
50l-card-blank
tiếp tân (tiệc chiêu đãi) tiếp tân (tiệc chiêu đãi)
50l-card-blank
лошадка-качалка лошадка-качалка
50l-card-blank
церемония / приём церемония / приём
50l-card-blank
cái cúc áo cái cúc áo
50l-card-blank
quả lê gai quả lê gai
50l-card-blank
văn bản văn bản
50l-card-blank
тюки сена тюки сена
50l-card-blank
phong bì phong bì
50l-card-blank
корень корень
50l-card-blank
текст текст
50l-card-blank
пуговица пуговица
50l-card-blank
плод опунции плод опунции
50l-card-blank
ngựa bập bênh ngựa bập bênh