Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
първо
Първо, нямам време, второ, нямам интерес.
спачатку
Спачатку, у мяне няма часу, а далей няма зацікавлення.
навън
Те искат да излязат от града към природата.
на вон
Яны хочуць ехаць з горада ў прыроду.
само
На пейката седи само един мъж.
толькі
На лавцы сядзіць толькі адзін чалавек.