© Olgacov | Dreamstime.com

Научете азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете се да четете и произнасяте чужди азбуки онлайн. Налични са повече от 40 азбуки.

Азбуките са от съществено значение за изучаване, ако искате да четете и пишете на езика, който изучавате. Те предоставят полезна информация за звуците на буквите в езиците и ви помагат да звучите по-естествено, когато говорите. Превъртете надолу и изберете от над 40 азбуки, за да започнете да учите сега.

bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
а /a/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
бэ /bɛ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
вэ /vɛ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
гэ /ɣɛ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
дэ /dɛ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
е /je/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ё /jo/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
жэ /ʐɛ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
зэ /zɛ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
і /i/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
і нескладовае /i nʲesklaˈdovaje/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ка /ka/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
эл /ɛl/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
эм /ɛm/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
эн /ɛn/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
о /o/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
пэ /pɛ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
эр /ɛr/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
эс /ɛs/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
тэ /tɛ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
у /u/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
у нескладовае / у кароткае / u nʲesklaˈdovaje/ u kaˈrotkaje/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
эф /ɛf/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ха /xa/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
цэ /tsɛ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
чэ /tʂɛ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ша /ʂa/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ы /ɨ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
мяккі знак /ˈmʲakkʲi znak/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
э /ɛ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ю /ju/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
я /ja/