Числа

Повечето езици имат бройни системи и те могат да варират доста. Превъртете надолу, за да откриете и научите интересни бройни системи от цял свят.

Кликнете върху число

number container
1
[하나]

[hana]
[едно]
+number container
2
[둘]

[dul]
[две]
+number container
3
[셋]

[ses]
[три]
+number container
4
[넷]

[nes]
[четири]
+number container
5
[다섯]

[daseos]
[пет]
+number container
6
[여섯]

[yeoseos]
[шест]
+number container
7
[일곱]

[ilgob]
[седем]
+number container
8
[여덟]

[yeodeolb]
[осем]
+number container
9
[아홉]

[ahob]
[девет]
+number container
10
[열]

[yeol]
[десет]
+