Числа

Повечето езици имат бройни системи и те могат да варират доста. Превъртете надолу, за да откриете и научите интересни бройни системи от цял свят.

Кликнете върху число

number container
1
[ਇੱਕ]

[Ika]
[едно]
+number container
2
[ਦੋ]

[Dō]
[две]
+number container
3
[ ਤਿੰਨ]

[Tina]
[три]
+number container
4
[ਚਾਰ]

[Cāra]
[четири]
+number container
5
[ਪੰਜ]

[Paja]
[пет]
+number container
6
[ਛੇ]

[Chē]
[шест]
+number container
7
[ਸੱਤ]

[Sata]
[седем]
+number container
8
[ਅੱਠ]

[Aṭha]
[осем]
+number container
9
[ ਨੌਂ]

[Nauṁ]
[девет]
+number container
10
[ ਦਸ]

[Dasa]
[десет]
+